به این خاطر که دوشنبۀ پیش رو تعطیل است و فرصت خوبی فراهم شده تا دوستانی که از تمرین چهارم جا مانده‌اند بهتر بتوانند فکر کنند؛ زمان انجام تمرین چهارم را تا دوشنبه شب تمدید کردیم. پس اگر همچنان شرکت نکرده‌اید با خیالی آسوده‌تر به سوژه فکر کنید و تا دوشنبه شب پست خودتان را منتشر کنید. سخن‌سرا را به دوستان خودتان هم معرفی کنید. 
ارادتمند